Styrk dine lederegenskaber

​Som leder er du afgørende for at virksomheden følger den planlagte strategi og når de opstillede mål. Du er samtidig den vigtigste person for at dine medarbejdere trives og arbejder i trygge omgivelser. Medarbejdere som oplever en høj grad af arbejdsglæde, er typisk også dem, som præsterer bedst i dagligdagen og som er med til at udvikle virksomheden.

Ledertræningen planlægges individuelt med den enkelte virksomhed, men kunne tage udgangspunkt i følgende områder

 • ​Egne styrker og udviklingsområder som leder
 • ​Kommunikation og gennemslagskraft som leder
 • ​Dine evner som en motiverende og inspirerende leder – følger mine medarbejdere mig
 • ​Evnen til at sætte klare mål og forventninger og støtte og give dine medarbejdere muligheder for at nå målene
 • Har I en stærk feedback kultur
 • ​Konflikthåndtering – mange ledere fremstår svagt, når de ikke evner at håndtere konfliktsituationer, når de opstår
 • ​Fremstår Jeres ledergruppe samlet overfor den øvrige organisation
 • ​Dine evner som beslutningstager
 • ​Dine evner til at uddelegere opgaver og den rette balance mellem tillid og kontrol
 • ​Vær naturlig i dit lederskab
 • ​Den nye leder – kom godt fra start
 • ​Fra kollega til leder – undgå faldgrupperne i overgangsfasen
 • ​Hvordan du skaber vinderteams, hvor det er sjovt at skabe topresultater

​Jung Baseret Type Analyse (JBTA)​

Personprofilanalyser er et særdeles effektfuld værktøj til brug ved såvel personlig udvikling som i team- og organisationsudvikling. Jo dybere kendskab man har til egne og kollegaers personlige styrker og svagheder, desto hurtigere og mere effektivt kan man udvikle sig selv og organisationen. Profilresultaterne kan med stor fordel indarbejdes i TeamDiamanten, hvor lederteamets samlede styrker og svagheder synliggøres og efterfølgende kan adresseres med henblik på udvikling af teamet.​

Vi tilbyder analyserne samt TeamDiamanten som en integreret del af alle lederudviklingsforløb.​

Jung Baseret Type Analyse (JBTA) samt TeamDiamanten gennemføres af certificeret konsulent.​

Vil du vide mere om dine muligheder? Kontakt mig her