​Skab fremtidens succes gennem strategiudvikling og innovation

At have en klar og tydelig strategi for virksomheden, skal sikre, at du har en fælles platform for samtlige medarbejdere, som er retningsgivende for udviklingen af virksomheden.

Du vil kunne få hjælp og sparring til udvikling af den komplette strategiplan eller delelementer af en strategi, alt efter hvor langt du er i processen omkring af udvikle en handlekraftig strategi.

I processen arbejder vi med følgende områder

 • ​Situationsanalyse
 • ​Kernekompetencer – hvor er vores plads i markedet
 • ​Hvad siger kunderne
 • ​Vision
 • ​Mission
 • ​Værdier – vigtigt at der er et fælles værdigrundlag i virksomheden og i formulering af værdierne inddrages medarbejderne
 • ​Strategiske målsætninger
 • ​Mulige til og fravalg af forretningsområder
 • ​Handlinger for at nå målene
 • ​Inddragelse af medarbejderne i andre områder end værdiformuleringen
 • ​Kommunikation af strategien
 • ​Opfølgning

Det er vigtigt at strategien er klar, tydelig og nem at kommunikere til resten af organisationen og omverdenen og den er enkel at implementere.

Det er samtidig vigtigt at gøre sig klart, hvordan du vil sikre opfølgning på de strategiske mål og de forskellige indsatser, som du har sat i gang for at sikre målopnåelsen. Mange strategiplaner kommer aldrig helt i mål, da der ikke bliver fulgt tilstrækkeligt op på de planlagte indsatser.

Det kan være tidskrævende at udarbejde en strategi. Vores opgave er derfor at sikre, at processen bliver planlagt, gennemført og implementeret i organisationen, så ledelsen samtidig kan have fokus på drift og andre udviklingsmæssige opgaver i virksomheden.

Kundeanalyse​

For at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for valg af virksomhedens fremtidige strategi, er det altid fornuftig at lytte til kunderne. Vi gennemfører derfor kundeanalyser, som kan hjælpe med at træffe de rigtige beslutninger om valg af måske nye forretningsområder eller hvilke interne områder i virksomheden som måske kræver ekstra opmærksomhed. Det kunne være en styrket kommunikation med kunderne eller et højere serviceniveau.​

Sammen med kunden planlægger vi det endelige indhold i kundeanalysen og vi står herefter for hele processen, udsendelse af spørgeskema, rykkerprocedure, færdiggørelse af den endelige analyse og præsentation for ledelse og bestyrelse.

Vil du vide mere om dine muligheder? Kontakt mig her